JALAPENO PALOMA

  • Jalapeno infused tequila, grapefruit, club soda