JALAPENO PALOMA    11

  • Jalapeno infused tequila, grapefruit, club soda